Konceptet

21-5 er en god investering

Det er rart at vide, om det er til at komme af med sin andel igen, når man køber sig ind, og om man kan forvente at tabe eller tjene på sin investering.

Man skal ikke købe en 21-5 andel som ren investering. Det skal være en investering i livskvalitet. Men på den lange bane vil andelen altid stige, da boliger altid stiger over tid.

21-5 har vist sig at være en god investering, for de familier som har solgt, de har i gennemsnit tjent mere end 50% på deres andel.

 

21-5 har været en god investering, for dem som har solgt igen

Hvordan vil prisen på en feriebolig-del udvikle sig?

Når man køber fast ejendom - det være sig helårs- eller feriebolig i både ind- og udland, tænker langt de fleste først og fremmest over, om boligen opfylder de behov, man gerne vil have dækket med købet.

Det vigtigste for de fleste er derfor brugsværdien - om boligen vil danne den helt rigtige ramme om en del af familiens fremtidige ferier. Investeringsperspektivet dog også en faktor, som de fleste har med i deres overvejelser, når der købes fast ejendom, og dette gælder nok endda især for køb af ferieboliger i udlandet.

Vi har ikke designet vores ejerforeninger som investeringsobjekter, men det er rart på forhånd at have en fornemmelse af, at I kan komme af med jeres andel igen - uden at tabe penge.

Vi handlede de første gensalg i 2016 og sælger løbende for familier som er med. Nogle skal skilles, andre er blevet syge eller det der er værre, nogle få passer det ikke godt for, men de fleste som vi sælger for, vælger at hoppe over i en anden større eller mindre 21-5 forening. Interessen for gensalgene er løbende stor, og liggetiderne er som regel meget korte.

Den gennemsnitlige værdiforøgelse har været over 50%, og gennemsnits-ejertiden for de sælgende familier har været knap 4 år.

21-5 har vist sig at være en god investering på den korte bane

Allerede nu konstaterer vi grundlag for, at en feriebolig-del har en værdiforøgelse allerede det første år. Altså fra tidspunktet hvor foreningen stiftes og I betaler for jeres feriebolig-del - til tidspunktet, hvor alle 5 boliger er i brug af jer og foreningens øvrige familier. Den væsentligste årsag til værdiforøgelsen er, at vi oplever, at mange familier gerne vil købe sig ind en allerede etableret forening, fremfor at være med til at stifte en ny. I kan sammenligne det lidt med at købe en lejlighed på projektplan, her er der ofte også en værdistigning, når lejligheden efterfølgende er klar til benyttelse.

Ved at købe sig ind i en etableret forening kan man:
- se de faktiske 5 boliger, der allerede er indkøbt. (Er I med til at etablere en forening, købes boligerne først når foreningen er stiftet.)
- booke ferier med det samme. (Er man med til at etablere en forening, går der op til et år, før I kan komme på ferie.)

Med baggrund i især de ovenstående to punkter, har vi erfaret at der er stor interesse for en ”brugt” feriebolig-del. Interessen fører helt naturligt til en værdiforøgelse allerede fra det tidspunkt, hvor alle 5 boliger er klar til brug!

Vi forventer ikke at I køber en feriebolig-del, og kun ejer den et kort stykke tid, men det er godt at vide, at I kan sælge igen til en fornuftig pris - selv på den korte bane. Værdiforøgelsen ved etablering - dvs. når vi går fra stiftelsen til foreningens 5 boliger er i fuld drift, er baseret på de faktiske salg vi har foretaget for nogle af vores 21-5 familier.

Ud over at der skabes værdi ved at få en forening i drift, er der især to faktorer, som også spiller ind:

Vi er (ukronede :-) Danmarksmestre i boligkøb i udlandet. Ingen har købt og efterfølgende renoveret så mange unikke ferieboliger rundt omkring i verden. Vi har derfor en helt unik erfaring, der gør, at vi er rigtig gode til at finde de bedste boliger og købe dem til meget fordelagtige priser.

Vi køber ofte håndværkertilbud eller deciderede ruiner som skal om- og tilbygges. På den måde skaber vi værdi i boligerne. Vi kan konstatere at en stor del af de istandsættelsesarbejder vi får udført, tilfører boligerne stor værdi – ud over den pris vi betaler for ombygningerne.

Ovenstående faktorer er med til at skabe værdi både på den korte og på den lange bane.

"Boliger stiger altid over tid"

Nedenstående graf viser udviklingen i de danske huspriser 1938 – 2020, renset for inflation.
Priserne rundt om i verden følger samme mønster, så længe vi holder os til traditionelle destinationer og markeder, og ikke vover os ud på usikre markeder og lande med ustabile økonomiske og politiske klimaer.
Billedet er tydeligt - over tid stiger priserne på boliger mere end inflationen.
Der vil altid være perioder med prisfald og prisstigninger, men gennemsnittet er tydeligt.

Kilde: Danmarks Nationalbank

Historien viser at boliger altid stiger over tid - og endda mere end inflationen. Samtidig viser historien også, at timingen og ikke mindst beliggenheden, er vigtig.

Mange der har købt boliger i både ind- og udland i de gyldne år lige før finanskrisen, har oplevet endog meget store prisfald. I nogle lande/områder/byer er bunden næsten gået ud af markedet, men de fleste har rettet sig, nogle er endda steget til et højere niveau end før finanskrisen.

Danmark oplever, at yderområderne lider mens priserne i storbyerne blomstrer, resten af verden reagerer på nøjagtig samme måde.

Når vi udvælger destinationer til vores ejerforeninger, går vi uden om de potentielt for følsomme markeder, for på den måde at sikre en så stabil prisudvikling som muligt.

Investeringsaspektet er slet ikke det vigtigste, når I skal tage beslutningen om at være med i en ejerforening fra 21-5. Men det er rart at vide, at I med en 21-5 feriebolig-del med overvejende sandsynlighed vil opleve en værdiforøgelse - både på den korte og på den lange bane.

Indtil nu har vores familier, som har solgt, tjent over 50% på deres andel.

Gennemsnits ejertiden for dem som har solgt, har været knap 4 år. Læs evt. mere om gensalg under konceptet - klik her

Til salg:

Se her om der er forening åben for tilgang lige nu, som matcher jeres families drømme og behov

› Åbne ejerforeninger


Kontakt os i 21-5, hvis du gerne vil vide mere

Skriv til info@21-5.dk eller ring på 70 26 11 55