Konceptet

Ofte stillede spørgsmål

I dette afsnit kan I finde svar på mange af de gængse spørgsmål, som vi oplever at få i hverdagen.

Hvis I ikke finder svar på jeres spørgsmål, så tøv endelig ikke med at tage fat i os.

 

21-5 generelle spørgsmål

I dette afsnit besvares ofte stillede spørgsmål af mere generel karakter.

Hvor kommer ideen fra?

Ideen til 21-5 opstod med baggrund i mange års erfaringer med salg af ferieboliger i udlandet. Vi kunne se at mange familier, som egentlig er interesserede i at købe en feriebolig i udlandet, aldrig får gjort det, og det er der mange årsager til. Hvor skal vi købe? Bliver vi snydt når vi køber? Får vi købt det rigtige? Bliver det dyrere end forventet? Hvad hvis der springer et vandrør men vi ikke er der? Skal vi leje ud for at holde udgifterne nede? osv osv. Samtidig er der mange som har købt en feriebolig i udlandet, som efter nogle års ejerskab finder ud af, at det alligevel ikke er drømmen. Når man nu har købt en feriebolg i udlandet, føler man sig forpligtet til at tage af sted hvert år, og det kan for nogen blive lidt trivielt. Så ideen og konceptet er opstået og blevet til her i lille Danmark nord for København :-)

Hvem har startet 21-5?

Det var Laila og Anders Køj som fik ideen til konceptet tilbage i 2008, og som har startet 21-5. Arbejdet med at få stablet det hele på benene gik for alvor i gang i 2009, og i efteråret 2009 kom Anders Heisel med på holdet. Den første forening blev stiftet i 2012.

Hvem henvender 21-5 sig til?

21-5 henvender sig til jer som gerne vil eje ikke bare én – men 5 ferieboliger i udlandet, og på den måde have muligheden for at nyde flere boliger og destinationer fremover. Konceptet henvender sig til dig, der ikke ønsker at bruge tid og kræfter på tidskrævende vedligehold og administration.

Hvad er 21-5's kompetencer for at finde boligerne?

Laila, som står i spidsen for alle boligkøb i 21-5 sammen med Lars, har arbejdet med ferieboliger i udlandet i mange år, også inden vi fik ideen til 21-5. Vi har snart (juni 2021) købt over 175 boliger til vores stiftede foreninger. Vi har således et helt unikt erfaringsgrundlag for at finde og skabe nogle skønne ferieboliger til vores foreninger, og vi kalder i al beskedenhed Laila og Lars for "Danmarksmestre i boligkøb i udlandet" :-)

Hvad lægges der vægt på når boligerne udvælges?

Vi har på forhånd defineret boligerne til en forening både mht. beliggenhed og størrelse. Den endelige udvælgelse sker efter et næsten uendeligt antal parametre, og det er en særdeles kompliceret proces, som vi går rigtig meget op i. Det er svært at beskrive præcist hvad vi lægger vægt på, for det varierer efter destination og anvendelse (sol, by, ski osv.), men vi går efter at alle skal blive positivt overraskede, når de sætter nøglen i døren første gang, også selvom forventningerne på forhånd har været meget høje :-).

Har jeg som ejer i en forening nogen indvirkning på hvilke boliger der indkøbes?

Ja, familiernes samlede præferencer er en del af grundlaget for købene af boligerne til foreningen.

Ejer 21-5 en del af boligerne?

Nej, boligerne ejes udelukkende af de 21 familier.

Hvad er 21-5's rolle efter ejerforeningen er samlet og ejendommene er indkøbt?

21-5 er foreningernes administrator, når alle boliger er i brug. Vi varetager ejerforeningens interesser når det gælder den daglige drift, tillige med indkaldelse til generalforsamling og stiller ligeledes en direktør til rådighed for samejet. Ydermere foranlediger 21-5 udarbejdelse af årsregnskab, selvangivelser for hver enkelt ejer og mange andre opgaver forbundet med samejet og ejendommene.

21-5 feriebolig-del

I dette afsnit finder I svar på spørgsmål om selve ejer-andelen i en 21-5 forening

Hvad er en 21-5 feriebolig-del?

En 21-5 feriebolig-del er en ejerandel - 1/21 del af 5 ferieboliger som I kan holde ferier i hvert år. I er de reelle ejere af 1/21-del af de 5 ferieboliger.

Hvordan adskiller en 21-5 feriebolig-del sig fra timeshare?

Ved at eje en 21-5 feriebolig-del, bliver I ejere af 1/21 del af hver af de 5 boliger der indgår i en ejerforening, Når man ejer deltager man også i eventuelle værdistigninger når I sælger. Ejer I en timeshare, ejer I reelt set ingenting, men har en brugsret til en bestemt bolig ofte i en specifik uge hvert år.

Hvordan bliver vi ejere af en 21-5 feriebolig-del?

I underskriver alt i Danmark. I skal ikke selv rundt og besøge notarer mm i de forskellige lande. 21-5 sørger for alt omkring købene af boligerne.

Hvad koster en 21-5 feriebolig-del?

Hver ejerforening designes og prissættes individuelt. Se under "Til salg lige nu".

Hvor mange ejere er der i en 21-5 forening?

Alle 21-5 foreninger har 21 andele, og kan dermed have op til 21 familier. En familie kan dog eje flere andele, men ikke så mange at de får flertal. En del familier ejer andele i flere foreninger.

Hvordan meget kontakt skal vi have til de øvrige familier?

I behøver ikke møde nogen, men I kan altid tage fat i jeres medejere. Flere venskaber er opstået mellem medejere i vores foreninger - og på tværs.

Har vi stemmeret på en generalforsamling?

Ja. Hver familie har 1 stemme på generalforsamlingen.

Hvor ofte afholdes der generalforsamling?

Der afholdes skriftlig ordinær generalforsamling en gang om året.

Hvorfor skal vi købe en 21-5 feriebolig-del nu og ikke vente til næste ejerforening?

Det er det samme som hvis I skulle købe en enkelt bolig selv - I skal købe den, når I føler behovet. Nogle familier har valgt at købe nu, selvom de først reelt kommer til at benytte boligerne om nogle år. Dette primært som en fornuftig pengeanbringelse, idet risikoen for at det er dyrere at købe sig ind om nogle år er til stede.

Hvordan er en 21-5 feriebolig-del anderledes end øvrige delebolig koncepter?

De 2 væsentligste forskelle ligger i, at I gennem et køb af en 21-5 feriebolig-del har råderet og ejerskab af 5 ferieboliger, ikke blot een bolig som i nogle delekoncepter. En anden og meget vigtig ting, som vi lægger stor vægt på, er at I ved jeres køb af en 21-5 feriebolig-del ikke skal tænke på den daglige drift af de 5 ejendomme. 21-5 Administration håndterer alle de omstændige opgaver forbundet med køb og daglig drift af ejendommene.

Hvor længe skal vi vente fra en forening er stiftet, før boligerne kan benyttes?

Fra foreningen bliver stiftet på det stiftende møde, hvor alle ejere møder hinanden for første gang, skal I forvente at der går 12-24 måneder, før alle 5 boliger er klar til benyttelse. Boligerne bliver frigivet til benyttelse, så snart de er klar. De bliver således frigivet løbende, som de bliver klar.

Hvordan adskiller ejerforeningerne sig?

Kvaliteten på boligerne og møblerne er den samme uanset hvilken ejerforening du vælger. Størrelsen og beliggenheden er de væsentligste forskelle i de forskellige prisniveau'er.

Hvis vi ikke bryder os om tanken at dele – er 21-5 så noget for os?

Genkender I følelsen af at være interesseret i en feriebolig – men at have svært ved at beslutte hvilket land eller sted I foretrækker? Med 21-5 har I en enestående mulighed for at få en feriebolig i flere lande på samme tid, og derved har I mulighed for at afprøve flere lande og destinationer, inden I måske beslutter at ville sælge jeres 21-5 feriebolig-del for at købe jeres egen bolig. Måske finder I ud af, at det er langt mere tilfredsstillende at have muligheden for at tage forskellige steder hen frem for at skulle være bundet til at tage samme sted, hver gang I rejser. En fordel I bør være opmærksomme på ved at eje en 21-5 feriebolig-del, er også – at I gennem jeres ejerskab af en 21-5 feriebolig-del får råderet over en række boliger der langt overstiger værdien af jeres indskud. Altså får I ikke alene råderet over flere boliger end bare 1 – men boliger der i gennemsnit har kostet omkring 4 gange det indskud I har gjort. Vælger I efter jeres ejerskab af en 21-5 feriebolig-del, alligevel at sælge – føler vi os overbevist om at I har haft positive oplevelser og måske nye bekendtskaber der bevirker at jeres valg af jeres egen bolig er gjort lettere.

Vi påtænker at købe vores egen bolig – da vi på sigt gerne vil bo lange perioder i udlandet.

Hvis ikke I allerede ved hvilket et land der skal være en del af fremtiden for jer – er der gennem ejerskabet af en 21-5 feriebolig-del en enestående mulighed for at afprøve stemningen i flere lande inden I evt. køber helt selv.

Hvordan er I nået frem til fællesudgifterne?

Erfaringsgrundlaget fra de stiftede foreninger, som har alle boliger i drift danner grundlaget for budgetterne i de udbudte foreninger.

Hvorfor er boligerne ikke allerede indkøbte?

Primært fordi der ville komme betydelige ekstraomkostninger. Der er ca. 10% i gennemsnit i købsomkostninger, hvilket ville skulle lægges oveni prisen. Hvis vi køber ejendommene inden vi har samlet de 21 ejere, skal vi handle alle ejendomme 2 gange, og dette vil være en uforholdsmæssig stor omkostning, som der kun er ejerne til at betale. Vi køber ejendomme når ejerne er samlet, det er langt det billigste - og det bedste, da vi samtidig har alle ejeres præferencer for hver destination.

Må man medbringe sin hund/kat?

Nej, alle boliger er husdyr-fri.

Må man ryge i boligerne?

Nej, alle boliger er røgfri.

Hvornår skiftes møblerne?

Løbende som det bliver nødvendigt.

Hvordan er boligerne forsikrede?

Alle boliger er så godt forsikrede som muligt - som det bedst giver mening.

Hvad gør vi, hvis vi har brugt alle vores points til booking, kan vi købe flere?

Nej, der kan ikke tilkøbes yderligere points. Hvis I har benyttet alle jeres points, kan I helt sikkert få nogle point fra nogle andre familier i foreningen. Der er altid familier, som ikke får brugt alle deres points.

Er en 21-5 feriebolig-del bedre end en anden 21-5 feriebolig-del i samme forening?

Nej, alle ejere er helt lige i alle foreninger - alle betaler det samme, og ingen har særlige fordele.

Hvad dækker vores løbende udgifter?

Fællesudgifterne dækker de løbende udgifter til boligerne og administrationen. Det eneste I skal betale ud over fællesudgifterne er rengøring efter hvert ophold samt forbrug (el, vand og varme) i de uger I er af sted. Ud over det er der kun den enkelte families andel af de samlede ejendomsværdiskatter - beløbet vil fremgå af notatet for foreningen. I fællesudgiften er der ikke sat af til nyt køkken, nyt tag eller andre ting om mange år. Vi tilbyder at udfærdige vedligeholdelsesplaner for alle vores boliger, så man har et værktøj at styre eventuel opsparing efter. Langt de fleste foreninger vælger at få lavet vedligeholdelsesplaner for de fem boliger.

Hvordan finansierer vi købet af en 21-5 feriebolig-del?

Købet af en 21-5 feriebolig-del kan evt. finansieres ved at belåne friværdien i egen faste ejendom i Danmark - hvis der er tilstrækkelig friværdi. Der kan ikke optages lån i boligerne i en ejerforening. Vi arbejder på en finansieringsløsning med et landsdækkende pengeinstitut, så kontakt os gerne for hjælp til dette.

21-5, jura og teknik

I dette afsnit finder I svar på nogle tekniske og juridiske spørgsmål.

Bliver vi beskattet ved salg af en 21-5 feriebolig-del?

Jeres ejerskab af en 21-5 feriebolig-del sidestilles med det at eje en feriebolig selv – parcelhusreglen finder anvendelse. Det betyder, at I efter de nugældende skatteregler, ikke beskattes i Danmark af fortjenesten ved salget eller benyttelsen af jeres 21-5 feriebolig-del. Der vil dog flere steder være lokale avancebeskatningsregler som kommer i spil når I skal sælge igen, helt som hvis I selv havde haft jeres egen feriebolig i det eller de pågældende lande.

Har vi brug for egen rådgiver, når vi skal købe en 21-5 feriebolig-del?

Som udgangspunkt syntes vi altid det er en god ide, at lade egen rådgiver gennemgå materialet med udgangspunkt i jeres situation. I skal finde tryghed i, at rigtig mange familier allerede har tiltrådt et 21-5 aftalekompleks, heriblandt mange dygtige personer samt disses rådgivere. Alle dokumenter er derfor blevet gennemgået med en tættekam MANGE gange, hvilket giver god tryghed for de fleste potentielle 21-5 familier.

Hvordan foregår købsproceduren?

Når I har besluttet at ville købe en 21-5 feriebolig-del, melder I jer til en forening. Herefter modtager I bekræftelse på at I har reserveret en plads i jeres ønskede forening. Herefter (eller inden I reserverer en plads) skal I til kaffemøde med 21-5, hvilket er en del af jeres godkendelsesprocedure. Når kaffemødet er vel overstået, vil I modtage jeres aftalekompleks til gennemgang og underskrift. Det underskrevne aftalekompleks er adgangsbilletten til det stiftende møde. På det stiftende møde - møder alle familier hinanden for første gang. Når mødet er vel overstået skal alle indbetale købesummen, hvorefter boligsøgningen starter. I betaler således først efter, at I har mødt alle de andre familier - dett er jeres sikkerhed for, at der ikke er uønskede familier med i foreningen, inden I binder jer endeligt.

Hvordan prisfastsættes vores 21-5 feriebolig-del ved salg?

I bestemmer selv udbuds- og salgsprisen - helt som I selv bestemmer prisen, hvis I vil sælge jeres egen bolig. Det er udbud og efterspørgsel der i sidste ende afgør prisen. 21-5 hjælper gerne til at sætte prisen på jeres feriebolig-del, ligesom vi gerne hjælper til med at finde en køber.

Hvordan sælger vi?

I kan selv finde en køber eller I kan bede os om hjælp - eller kombinere de to. Finder I køberen selv, har I udelukkende udgifter til handelsomkostningerne tillige med et administrationsgebyr til 21-5. Såfremt I ønsker at 21-5 skal forestå salget betaler I også salgssalær. 21-5 håndterer alt det administrative omkring salget.

Ejer vi reelt boligerne?

Ja. De fem boliger er ejet udelukkende af de 21 familier i foreningen.

Kan vi sælge vores del af én af boligerne, og beholde vores dele af de 4 andre?

Nej. I kan kun handle jeres 21-5 feriebolig-del og dermed jeres del af de 5 ejendomme med tilhørende råderet - samlet.

Indkøbes der boliger for alle de penge der indbetales?

Ja. Pengene går direkte til boligerne, købet af dem, indretning/møblering samt honorar til 21-5 - intet andet.

Kan vi komme ud for at skulle betale mere i indskud end forventet?

Nej, ikke med mindre foreningen selv beslutter det i foreningen.

Må vi forære ferieuger til familie og venner?

Ja, I må gerne lade familie eller gode venner benytte nogle af jeres uger, men I må ikke udleje og dermed opnå en indtægt for jeres uger.

Kan vi dele en 21-5 feriebolig-del med en anden familie, vi har ikke behov for så mange uger?

Nej, I kan ikke købe en 21-5 feriebolig-del sammen med en anden familie.

Kan ejerforeningen sælge en ejendom?

Ejerforeningen kan beslutte at afhænde en af foreningens ejendomme. I det tilfælde at det viser sig at en af boligerne ikke benyttes ret meget, vil det give god mening at udskifte den med en bolig på en anden destination. Foreningen kan også vælge at udbetale pengene til medlemmerne, og dermed nøjes med at have 4 boliger i foreningen. 2/3 flertal bestemmer alt det vigtigste, herunder også feks opløsning af foreningen.

Hvad med pludseligt opståede skader?

Pludseligt opståede skader vil blive ordnet når det er påkrævet.

Hvad sker der såfremt en ejer ikke betaler sine månedlige udgifter?

Såfremt en familie ikke betaler sine fællesudgifter, kan de øvrige familier ekskludere den misligholdende familie. Dette medfører tvangssalg. De 20 øvrige familier vil aldrig blive berørt af situationen, det er udelukkende den misligholdende familie, som kan lide tab i denne sammenhæng.

Kan vi fortryde, efter vi har skrevet under?

I kan fortryde jeres deltagelse i foreningen helt frem til det stiftende møde, hvor I møder alle de øvrige familier online. På det stiftende møde bekræfter I jeres deltagelse, hvorefter I er en del af foreningen. Hvis I ikke bekræfter jeres deltagelse, er I løst fra foreningen uden omkostninger. Vi ønsker ikke at have familier med i vores foreninger, som ikke selv gerne vil være med.

Har vi omkostninger forbundet med vores køb?

Jeres køb af en 21-5 feriebolig-del udløser ingen udgifter ud over købesummen tillige med kontant deponering af 12 måneders fællesudgifter.

Holder fællesudgifterne eller vil de stige?

Når vi udarbejder et notat for en ny forening, som vi udbyder, sætter vi en fællesudgift, som svarer til de foreninger vi har i drift med samme typer og størrelser af boliger. Når man ejer fast ejendom uanset ejerformen, vil de løbende udgifterne til ejendommen løbende stige over tid. I skal derfor forvente en stigning svarende til de generelle prisstigninger i samfundet.

Kan vi besøge de ejendomme der tænkes at indgå i en forening, inden vi beslutter os?

Boligerne bliver først fundet, når vi har samlet 21 gode familier og efterfølgende stiftet foreningen. Der er derfor ingen boliger at kigge på, når vi stifter nye foreninger. Men det kan man fint gøre, hvis man hellere vil købe sig ind i en eksisterende 21-5 forening med alle boliger i brug. Her er det muligt at komme rundt og kigge, hvis man gerne vil.

Kan vi have nogle personlige genstande i boligerne?

I det omfang det kan lade sig gøre, vil det feks. være muligt at lade skiene stå i Chamonix, men derudover er det begrænset med opbevaring af personlige genstande.

Kan foreningen købe ekstra udstyr som cykler mv.?

Ja, det har flere foreninger gjort.

21-5 boligerne

Er der TV i alle boligerne?

Ja, der er TV i alle boligerne. Vi arbejder løbende med forskellige løsninger herunder diverse streaming tjenester.

Er der wifi i boligerne?

Ja, der er naturligvis wifi i alle 21-5 boligerne. Kvaliteten kan dog godt variere meget, men vi søger løbende de bedste løsninger.

Hvordan er boligernes placering?

I oplægget - dvs. notatet for den ønskede forening vil destinationerne og et geografisk område fremgå.

Er der taget særlig højde for handikapvenlige boliger?

Vi tager ved vores udvælgelse af boligerne højde for så mange ting som muligt, men man kan som udgangspunkt ikke regne med at boligerne er ekstraordinært handikapvenlige.

Hvem har ansvaret for hvis der er noget der går i stykker under vores ophold?

Den ejer der opholder sig i boligen - eller den ejer som låner ud til venner elller familie er ansvarlig for hvad der måtte ske. Ting som går under forsikringen er naturligvis dækket den vej rundt, og hvis noget går i stykker pga. slid og ælde, er det en udgift foreningen dækker.

Hvad med nøgler til boligerne?

Alle 21-5 familier får hver sin egen nøgle til alle 5 boliger. Der er ekstranøgler i boligerne, til når man har venner med på ferie.

Er der lån i boligerne?

Nej, alle 21-5 boliger købes kontant og er derfor ubehæftede.

21-5 driften og hverdagen

Hvad er vores forpligtelser som medejer i en forening?

Jeres ejerskab af en 21-5 feriebolig-del er let og ubesværet. I skal fokusere på jeres ferier og ikke meget andet. I kan møde op på den årlige generalforsamling, eller I kan vælge at give en anden familie i foreningen fuldmagt til, at stemme på jeres vegne. I behøver således slet ikke at møde op. I skal betale jeres måndelige faste udgifter. Ud over det har I ingen forpligtelser, andet end at behandle boligerne som jeres egne :-).

Hvor ofte er der rengøring?

Der er rengøring efter hvert skifte. I kan bestille yderligere rengøring såfremt behovet skulle opstå.

Hvordan kontakter vi de øvrige familier i foreningen?

Hver forening har sit eget private membersite, hvor man bl.a. finder billeder og kontaktoplysninger på alle 21 familier.

Hvad med linned og håndklæder?

Når I ankommer er der lagt rent på sengen og der ligger rene håndklæder på sengen.

Er det nogle ordentlige senge?

Ja, vi benytter udelukkende gode danske Getama madrasser. Derudover bruger vi gode danske dyner og puder fra Ringsted Dun samt samme kvalitetslinned der bliver benyttet på de bedste hoteller herhjemme.

Til salg:

Se her om der er forening åben for tilgang lige nu, som matcher jeres families drømme og behov

› Åbne ejerforeninger


Kontakt os i 21-5, hvis du gerne vil vide mere

Skriv til info@21-5.dk eller ring på 70 26 11 55