Konceptet

Flere og flere familier vælger at blive en del af en 21-5 forening, fremfor at købe egen feriebolig eller fortsætte med at leje rundt omkring.
Det er der mange gode grunde til. For nogle familier er det vigtigt, at man er fri for alt besværet og ansvaret for boligerne. For andre er det økonomien - når man deler, får man ganske enkelt meget mere for pengene. Uanset hvilken indgangsvinkel man har til 21-5 konceptet, er det det svært ikke at blive betaget af de dejlige boliger, som vi finder og skaber til vores familier.

I dette afsnit beskriver vi konceptet, økonomien og juraen omkring vores foreninger, hvordan bookingen fungerer samt den support og administration der følger med, når man bliver en del af en 21-5 forening.

Hvis ikke I finder svar, på de spørgsmål I har, er I altid meget velkomne til at kontakte os.

Konceptet - helt enkelt

Vi samler ganske enkelt 21 danske familier/personer, som vi stifter en forening for, hvorefter vi finder, køber og istandsætter 5 drømmeboliger på 5 nøje udvalgte destinationer. Når boligerne går i brug fungerer vi som foreningens administratorer, vi sørger kort sagt for det hele.

Vi har ingen ejerandel i boligerne eller i foreningerne, foreningerne er helt selvstændige.

Familierne melder sig til foreningerne på baggrund af et af os udarbejdet notat, som beskriver hvilke boliger man bliver medejer af, og hvad prisen for at deltage er.

Der er derfor ikke købt nogle boliger, inden en forening bliver stiftet. Ofte har vi nogle spændende emner i kikkerten, men vi kan ikke købe boligerne, før der er penge i foreningen.

Utroligt meget for pengene

21-5 giver mening for flere og flere familier, og dette især fordi man som 21-5'er får utroligt meget for pengene.

Man kan som familie investere i sin egen feriebolig et sted i verden. Forhåbentligt finder man en bolig, som modsvarer investeringen. 

Man kan også vælge at investere i en 21-5 forening for samme beløb. Så bliver man medejer af ikke mindre end 5 drømmeboliger på udvalgte attraktive destinationer, og det er vel at mærke 5 boliger med en gennemsnitlig værdi på over 4 gange så meget som familiens investering.

Dette er kernen i hvorfor det giver mening for flere og flere familier.

Hvorfor nøjes, fristes man til at sige, når man kan få så meget ved at gå med i en forening. 21 familier sammen om 5 drømmeboliger har vist sig at være en rigtig god formel. Der er naturligvis et mætningspunkt, hvis for mange familier går sammen om at dele 5 boliger, det kan du læse mere om under afsnittet "booking".

Nye familietraditioner skabes

Gider børnene ikke rejse med længere? - med 21-5 får I muligheden for at samle familien på en helt ny måde i skønne omgivelser.

Boligerne i en 21-5 forening er gode samlingspunkter for hele familien. Vi har erfaret at rigtig mange af vores 21-5 familier gennem ejerskabet i en af vores foreninger, har skabt nye traditioner for ferier med familien.

Med en andel i en 21-5 forening er det meget nemmere at samle familien - alle vil gerne med til de skønne boliger, og det har dannet grundlag for genoptagelsen af familieferierne for mange af vores familier.

Alle boliger er familieboliger, dvs. at der både fold-ud senge og høje stole til de mindste, og boligerne har destinationens bedste internet, så alle kan holde sig opdaterede, både med venner og hvad der ellers sker ude i verden.

Vi er så glade for, at vi er med til at skabe et endnu bedre sammenhold i mange af vores 21-5 familier.

Fællesskab i foreningen

Hver ejerforening har sit eget member-site under 21-5's hjemmeside. Som ejerfamilie af en 21-5 feriebolig-del får I tildelt et password og brugernavn, som I kan benytte til at logge Jer ind på ejerforeningens member-site.

På jeres member-site finder I alle relevante dokumenter, som I til en hver tid kan downloade. På member-sitet kan I også udveksle erfaringer med de øvrige ejere, erfaringer I har gjort i forbindelse med benyttelsen af jeres fælles ejendomme og udforskningen af lokalområdet.

Hvis I har haft en god oplevelse - eller en dårlig, så kommuniker evt. dette til de øvrige ejere: "Hold jer fra Papas Pizza nede på hjørnet, men prøv Alfredos Tapas Bar lidt længere nede, der havde vi en super madoplevelse!" eller " Vi har lejet bil gennem dette selskab - det var en rigtig god oplevelse". I kan ydermere finde kontaktinformationer til administrationen og til alle foreningens familier. Oplysninger om boligerne samt et omfattende billede kartotek er ligeledes at finde på member-sitet.

Member-sitet er således ikke alene et sted hvorigennem I kan kommunikere med de øvrige ejere, men også et sted hvor I let finder alle de informationer, der er vigtige for jer i forbindelse med jeres ejerskab.

Den vigtigste funktion på member-sitet i hverdagen er foreningens bookingsystem, som er åbent for booking 24 timer i døgnet.

Hvordan kommer vi med?

Når I enten har været på informations- eller åbningsmøde, eller I har læst tilstrækkeligt her på hjemmesiden og i notatet for den forening, som I gerne vil være med i, så tager I fat i os.

For at komme med i en 21-5 forening, skal vi mødes over en kop kaffe, the eller noget helt andet. Vi kan mødes fysisk, eller vi kan mødes over skærmen. Vi skal nemlig sikre os, at vi ikke får de forkert familier med i vores foreninger.

Når vi samler 21 familier, som sammen skal eje 5 ferieboliger i årene fremover, vel at mærke 21 familier som ikke på forhånd kender hinanden, er det vigtigt at vi gør vores bedste, for ikke at give adgang til "forkerte" familier. Vi kan ikke give adgang til familier eller personer, som er "dårlige navne". Alle 21 familier i vores foreninger skal jo kunne blåstemple hinanden, og så nytter det ikke noget, hvis vi giver adgang til familier, som ikke kan betragtes som "bonus patere", dvs. pæne og ordentlige personer. For at være med i en 21-5 forening, er det også vigtigt, at man har lidt "runde kanter", og at man trives i det fællesskab der er, når man ejer 5 ferieboliger sammen. Hvis man er meget mig-mig-mig, er det nok bedre at man køber sin egen private feriebolig.

Hvis vi ikke gjorde dette arbejde med at sikre, at det kun er gode familier, der kommer med i vores foreninger, kunne det også få en effekt på gensalgsværdien af en andel, når man en dag skal sælge. Her får køber jo mulighed for at se hvem de 20 øvrige familier er, og så duer det ikke, hvis der er navne, som man ikke har lyst til at dele ferieboliger med - det vil påvirke prisen i den forkerte retning.

Netmaskerne i "kaffemødenettet" er naturligvis ret store, langt de fleste familier er jo helt almindelige familier, som vi meget gerne vil have med i en forening, men der er enkelte familier, som i tidens løb ikke har fået adgang til vores foreninger, selvom de gerne ville.

Når kaffemødet er vel overstået, og I derfor har et grundlag at træffe den endelig beslutning på, og I stadig gerne vil være med, får I tilsendt jeres aftalekompleks til gennemgang og underskrift.

Et underskrevet aftalekompleks er "billetten" til det stiftende møde. Det stiftende møde, er foreningens første møde sammen, hvor foreningen stiftes. Alle deltagere til et stiftende møde har været til kaffemøde med os, og har underskrevet et aftalekompleks.
- endnu har I ikke bundet jer endeligt til foreningen.

På det stiftende møde starter vi med, at alle familier hver især præsenterer sig selv. På den måde får alle et indblik i, hvem alle er, så man trygt kan skrive under på stiftelsesprotokollen. Underskriften af stiftelsesprotokollen binder jer endeligt til forening, og når alle deltagere har skrevet under på den, er foreningen stiftet. Hvis vi ikke har gjort vores arbejde godt nok på kaffemøderne, og I på det stiftende møde møder personer, som ikke burde have været med, undlader I blot at underskrive stiftelsesprotokollen, og forlader mødet. I er herefter ikke bundet, og kan rive aftalekomplekset i stykker, uden at det har omkostninger for jer.

Endnu har ingen forladt et stiftende møde uden at underskrive stiftelsesprotokollen, og vil vi arbejde intenst på, at det aldrig vil ske. Derfor er "kaffemøderne" meget vigtige i processen med at melde sig til en 21-5 forening.

Efter det stiftende møde hvor I møder de øvrige medejere for første gang, skal I betale for jeres andel i foreningen. Pengene overføres til foreningens egen konto.

Herefter starter jagten på fem drømmeboliger til foreningen.

Hvordan kommer vi ud igen?

Ved enhver investering vil man fra begyndelsen automatisk altid have fokus på exit, hvordan - og kan man overhovedet sælge igen?
Dette er gældende for deciderede investeringsobjekter, men også for køb af både sommerhuse og helårsboliger samt naturligvis andele i 21-5.

Vi er derfor utrolig taknemmelige for at kunne fortælle, at det ikke blot har været nemt at sælge sin andel igen, men at det også har resulteret i store gevinster, for de familier som har solgt deres andele igen.
Liggetiderne har været korte, og fortjenesten har i gennemsnit været over 50%.

En del familier hellere vil købe sig ind i en eksisterende 21-5 forening, hvor alle boliger er i brug, fremfor at være med til at stifte en forening fra begyndelsen.
Årsagen til dette er primært:
1) Man kan se præcist hvilke 5 boliger man bliver medejer af.
2) Man kan booke ferier med det samme.

Vi har gensolgt for over 60 familier.

Vi står for alt, både for at finde en ny familie til andelen, men også for at den nye familie kommer på alle skøder mm.

Knap halvdelen af vores gensalg har indtil videre været pga. skifte til anden 21-5 forening, med primært større boliger - et par familier er skiftet til en forening med mindre boliger. Andre familier har solgt pga. sygdom eller det der er værre.

Vi er meget glade på vores familiers vegne, at vi kan konstatere, at det er muligt at sælge sin andel igen, hvis man skulle ønske det på et tidspunkt.

Ejertiden for et dansk sommerhus varierer mellem 10 og 20 år afhængigt af landsdel og prisleje.

Det er derfor på samme måde en helt naturlig udskiftning i vores foreninger, hvor vi forventer i gennemsnit 1-2 gensalg om året på den lange bane.

Gensalg er og vil altid være en helt naturlig del af 21-5.

Til salg:

Se her om der er forening åben for tilgang lige nu, som matcher jeres families drømme og behov

› Åbne ejerforeninger


Kontakt os i 21-5, hvis du gerne vil vide mere

Skriv til info@21-5.dk eller ring på 70 26 11 55